Випуск № 1. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Атаманюк Зоя Миколаївна
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ПЕРЕТИНІ ФІЛОСОФІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Байрамова Олена Вікторівна
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВИЩОЇ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ:ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Боринштейн Евгений Руславович
РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПІДВАЛИНИ HOMO GENIALIS

Ванюшина Олена Фелісівна
КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Ільїна Галина Володимирівна
ПЛЮРАЛЬНІСТЬ МЕТАФОРИ В ПІЗНАННІ ІСТИНИ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Кіссе Антон Іванович
СТРАТЕГІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ: ТОЧКА ЗОРУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Кримець Людмила Володимирівна
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Найдьонов Олександр Григорович
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ВИМІРІВ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

Новосад Крістіна Ярославівна
НОВІ СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Ногінська Аліна Олександрівна, Чебан Оксана Михайлівна
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ АГРАРІЇВ

Oksana Petinova
THE HOMO ECONOMICUS MODEL: SYSTEM-WIDE PARAMETERS

Плавич Володимир Петрович
ФОРМУВАННЯ І ЗМІНА НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Рибка Наталія Миколаївна
ФІЛОСОФСЬКА ЕКСКУРСІЯ: ПОТЕНЦІАЛ ТА РИЗИКИ

Стовпець Олександр Васильович
ПОСТМОДЕРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ханжи Владимир Борисович
ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ ЧАСТЬ 2. ФОМА АКВИНСКИЙ: ПАРАДОКСЫ СОЧЕТАНИЯ БОЖЬЕГО ПРОВИДЕНИЯ И РАЗУМНОЙ СВОБОДЫ

Худенко Андрей Владимирович
РЕЖИМ ЗНАНИЯ И «ПАРАДИГМА СЛОЖНОСТИ»

Чернега Тетяна Миколаївна
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ АНТИЧНОЇ НАУКИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ МАГІСТРАМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ»

Чурікова Катерина Володимирівна, Балашенко Інна Валеріївна
РОЛЬ КОНФЛІКТУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ (ЗА Л. КОЗЕРОМ)

Якухно Іван Іванович
НАУКОВО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ярош Ондор Данилович
СОЦІАЛІЗУЮЧЕ ОТОЧЕННЯ