Випуск № 2. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Аксьонова Вера Игоревна
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР–ФЕНОМЕН ПАРАДИГМИ КОМУНІКАТИВНО-ВІРТУАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ворников Виктор Иванович
ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ

Гальченко Максим Сергійович
МИСЛЕННЯ І ПІЗНАННЯ В СТРУКТУРІ КОГНІТИВНОГО ПРОЦЕСУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Зайцева Наталья Александровна
ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «СОЦИАЛЬНОМ АРХЕТИПЕ»

Іванова Дарʼя, Кіссе Антон Іванович
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї

Ільїна Галина Володимирівна
ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ПАРАДИГМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ЛЮДИНИ

Канюк Іван, Кіссе Антон Іванович
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАІЙ В СУСПІЛЬСТВІ

Колесник Дар’я Миколаївна, Балашенко Інна Валеріївна
ОСВІТНЯ СИСТЕМА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ВИКЛИКАНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЄЮ

Косович Юліанна, Атаманюк Зоя Миколаївна
КОНЦЕПЦІЯ ЛЮБОВІ В РОБОТАХ ЕРІХА ФРОММА

Мацькив Марьяна Владимировна, Балашенко Инна Валерьевна
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ЖИЗНЕННОЕ, ЛИЧНОСТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ

ОрленкоИрина Николаевна
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИКАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ

Плавич Владимир Петрович
ФЕНОМЕН “ДУШІ”: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рудан Наталья Сергеевна
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «КУЛЬТУРА»

Рудой Вадим Владимирович
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДЕВИАЦИИ

Стоянова Линда Леонидовна
ТВОРЧЕСКАЯ ЭЛИТА: ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тикаева Юлия Ивановна
СОЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Фаюк Лілія Василівна
СОЦІАЛЬНА МІСІЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЙ AMAZONТА SHELL)

Халапсис Алексей Владиславович
БРЕНД-ЛЕГЕНДА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Цибра Микола Федорович
ФІЛОСОФСЬКІ КОНТИНГЕНТИ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

Чурікова Катерина Володимирівна, Кіссе Антон Іванович
ЛОГІКА ТА МЕТОДОЛОГІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СИНТЕЗУ

Шацило Світлана, Атаманюк Зоя Миколаївна
ТВОРЧІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН