Випуск № 2. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

Atamanyuk Zoya
UNDERSTANDING OF FREEDOM IN THE PHILOSOPHY OF EXISTENTIALISM

Белявская Елена Константиновна
КАТЕГОРИЯ «ПРОСТРАНСТВО» В РУССКО-ВИЗАНТИЙСКОМ ДОГОВОРЕ 944 ГОДА

Білянська Олена Юріївна
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Борінштейн Євген Руславович
ФЕНОМЕН ГРОШЕЙ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Гансова Емма Августівна
ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Донникова Ирина Анатольевна, Мальченко Владимир Викторович
«СБОРКА» ЧЕЛОВЕКА КАК САМООРГАНИЗАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ

Димчук Анатолій Володимирович
МАСОНСЬКІ ІДЕЇ ТА ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ В ЕПОХУ МОДЕРНУ

Ільїна Галина Володимирівна
ВІЗУАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ В ПАТРИСТИЦІ: ВІД СВІТЛА БОГА ДО СВІТЛА ІСТИНИ

Кучерук Олег Алексеевич
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Маді Галина Іванівна
ЕКОНОМІЧНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Нівня Ганна Олександрівна
РИТУАЛ У РАКУРСІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Орленко Ірина Миколаївна
СУЧАСНА ТИПІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕЗАПТОВАНОЇ СІМ’Ї У ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ

Пальчинська Мар'яна Вікторівна
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОСТОРУ І ЧАСУ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Петінова Оксана Борисівна
HOMO ECONOMICUS: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗБЛИЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

Попков Василий Васильевич, Ткачук Игорь Николаевич
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДИАЛЕКТИКИ ЦЕНТРАЛИЗМА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Рудан Наталья Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Solovyova Irina
PROCESSES OF EUROPEAN INTEGRATION AND INFORMATIZATION IN MODERN UKRAINIAN EDUCATION

Цибра Микола Федорович
СУБСТАНЦІЯ ГІДНОСТІ

Чурікова Катерина Володимирівна, Кіссе Антон Іванович
СУТНІСТЬ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ