Випуск № 3. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА СУСПІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Гордійчук О.О.
МЕНТАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ісакова О.І.
ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Шевель А.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИЕНТРОПІЙНОЇ ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ В НЕПЛЮЄВСЬКОМУ БРАТСТВІ

ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ З ЇЇ ОСОБЛИВОСТЯМИ, ЗДІБНОСТЯМИ І ВЛАСТИВОСТЯМИ

Дем’янюк М.Б.
СИНЕРГІЯ ГУМАНІЗМУ, ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ЯКОВА БУЗИННОГО

Пирог Г.В., Сардаковський Я.А.
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ І ПОЛЯКІВ

Шрагин-Кац А.М.
ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА

ФІЛОСОФІЯ ДУХОВНОЇ СФЕРИ АБО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Ведмедєв М.М.
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ

Лосик О.М.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ ФРАНЦУЗЬКОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Мірошниченко А.А.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ

Пилипенко С.Г.
ПОЛІЛІНГВІЗМ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОСТІ

Савонова Г.І.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ ЖАКА ДЕРРІДА