Випуск № 1. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ, СВІТУ І КОСМОСУ

Guyvan P. D.
PROBLEMS OF COGNITION OF TIME AS AN ELEMENT OF THE EXTERNAL WORLD

ФІЛОСОФІЯСУСПІЛЬСТВАТАСУСПІЛЬНОЇІСТОРІЇ

Аксьонова В. І.
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА – ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Гансова Е. А.
ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Зінкевич В. І.
УМОВИ ЕТАПУ ЗРОСТАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ДИСКУРСІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Кузнецов А. Ю., Свящук А. Л.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО. К МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ

Попков В. В.
МИР-СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ВАЛЛЕРСТАЙНА И СУДЬБА СИСТЕМНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Поплавская Т. Н., Чекурина О. В.
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ КАК ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ СОЦИУМА

Скиба Е. К.
ТЕОРІЯ ҐЕНДЕРУ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ КУЛЬТУРИ

ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ З ЇЇ ОСОБЛИВОСТЯМИ, ЗДІБНОСТЯМИ І ВЛАСТИВОСТЯМИ

Костенко М. Т.
ФІЛОСОФСЬКА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ

Лопуга О. І.
ВПЛИВ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДУХОВНУ КУЛЬТУРУ ОСОБИСТОСТІ

Проценко О. П., Васильєва Л. А.
КУЛЬТУРНІ ФОРМИ СПІЛКУВАННЯ В САМОЗБЕРЕЖЕННІ ЛЮДИНИ ТА ВДОСКОНАЛЕННІ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН

Скляр А. В.
ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ КОНФУЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ИНТЕНЦИЯ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Співак В. В.
ФЕЛІЦИТАРНІ УЯВЛЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РАННЬОГО МОДЕРНУ

Чуйкова Е. В.
ГУМАНИЗМ А. МАСЛОУ КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ

ФІЛОСОФІЯ ДУХОВНОЇ СФЕРИ АБО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Зуб А. А., Петінова О. Б.
ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ В НАУЦІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Ковальчук Т. П., Рудой В. В.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кузнецова К. Ю.
КРИТИКА МЕТАФІЗИКИ І ПОСТМЕТАФІЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЯ Й ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предеина М. Ю.
ДОЛЖЕН ЛИ БЫТЬ АВТОР? К ГЕНЕЗИСУ СМЕРТИ АВТОРА

Stezhko Z. V., Kharchenko J. V., Shalimova N. S.
GEORG HEGEL’S “PHILOSOPHY OF SCIENCE” AS A METHODOLOGY FOR RESEARCHING SOCIO-HISTORICAL PROCESSES