Випуск № 1. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ,СВІТУ І КОСМОСУ

Кадикало А. М.
РЕНОВАЦІЯ ПАРМЕНІДІВСЬКОГО КОНЦЕПТУ ЧАСУ ТА СУЧАСНА ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА

Кириленко К. М.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ПОНЯТТЯ «КАРТИНА СВІТУ»

Шевчук С. Ф.
ФІЛОСОФІЯ АРИСТОТЕЛЯ: МІЖ СХОЛАСТИКОЮ ТА НАУКОЮ

ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВАТА СУСПІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Аксьонова В. І., Скловський І. З.
ПОСТНЕКЛАСИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛІ КОНВЕРГЕНТНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Гальченко М. С.
МЕТОД НАУКОВОЇ ОСВІТИ

Голубович І. В., Міхейцева К. О.
ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Кравчик М. О., Крижановська Т. О.
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КРЕАТИВНОГО МІСТА

Парадюк О. О.
КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗІВ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ

Поправко О. В., Тараненко Г. Г.
СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА СВЯТА В КУЛЬТУРІ МОДЕРНУ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СМИСЛОВИЙ ВИМІР

Поцюрко О. Ю.
ФЕНОМЕН СВОБОДИ В УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ-РОМАНТИКІВ М. КОСТОМАРОВА, П. КУЛІША І Т. ШЕВЧЕНКА

Шмиголь М. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СВІТОГЛЯДНОГО ДИСКУРСУ

ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ З ЇЇ ОСОБЛИВОСТЯМИ, ЗДІБНОСТЯМИ І ВЛАСТИВОСТЯМИ

Висоцька О. Є., Романенко М. І.
ХОЛІСТИЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СПІВВІДНОШЕННІ КАТЕГОРІЙ «ЗДОРОВ’Я» – «ХВОРОБА»

Кадієвська І. А.
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ КАРАНТИНУ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

ФІЛОСОФІЯ ДУХОВНОЇ СФЕРИ АБО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Бредун І. В.
ЕСХАТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

Печеранський І. П.
НЕОБХІДНІСТЬ Й ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ ЕТИКИ ТА ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ У ХХІ СТОЛІТТІ