Випуск № 2. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Atamanjuk Zoya Mykolayvna
THE CONCEPT OF THE ELITE IN THE UKRAINIAN PHILOSOPHICAL IDEA

Аксьонова Віра Ігорівна
КОЗАКОФІЛЬСТВО – ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Амери Сияхуи Мохаммад
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СЛОЖНАЯ СИСТЕМА И СЛОЖНАЯ СРЕДА» В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ –ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Большакова Ольга Віталіївна
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИЯК ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

Глазова Доната Александровна
СОЦИАЛЬНІЙ КОНФЛИКТ В ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ ГАЛАХИ

Козобродова Д.М.
РОЗВИТОК ”ПАРАДИГМИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ” В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ

Надибська Оксана Ярославівна
ІНТЕРПРЕТАЦІЯЛІБЕРАЛЬНОГО ТА РОМАНТИЧНОГО НАПРЯМКІВ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРІОРИТЕТІВ

Нерубасская Алла Александровна
АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКОГО ПОНЯТИЯ «БИФУРКАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ» И «КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ» В ПСИХОЛОГИИ

Олейников Юрий Васильевич
ЗНАЧЕННЯАКСІОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Окорокова Віра Вікторівна
СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ПАРАДИГМИ ПОСТМОДЕРНУ

Петінова Оксана Борисівна
ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ГАБІТУС ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЮДИНИ

Plavich V.P.
LEGAL INTERPRETATION OF LEGAL NORMS AND LAW ENFORCEMENT

ПрокоповичЛада Валеріївна
ПОРУШЕННЯ НОРМ І ПРАВИЛ ЯК СКЛАДОВА АРТИСТИЗМУ В «ТЕАТРІ» ЖИТТЯ

СайфудиноваЕлена Валерьевна
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГИБКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Селивёрстова Анна
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ХАОСЕ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

Семко Яна Сергіївна
ОНТОЛОГІЯ ГЛАМУРУ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Терземан Олександра Вікторівна
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ В КОМУНИКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАПРЯМКУ

Тимохов Олександр Володимирович
ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ТА У ФОРМУВАННІ НОВІТНІХ КОНЦЕПТІВ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ В УКРАЇН

Халапсис Ольга Викторовна
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Янушевич Ірина Анатольївна
ПСИХОЛІНГВИСТИЧНІ ОСНОВИ МОВИ ТЕРНАРНОГО ОПИСУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ

Іванова Наталія Володимирівна
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: ОКОРОКОВА В.В. ОБРАЗ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПОСТМОДЕРНУ ТА ФОРМИ ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ