Випуск № 2. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА СУСПІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Богун Олег
ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ТА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ AFFECTUS ТА AFFECTIO У ТВОРАХ БЕНЕДИКТА СПІНОЗИ

Виноградова Н. М.
ГЕНЕЗИС ІДЕЇ БОГА У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ

Dobrolyubska Yu. A., Rodian M. V.
UKRAINIAN HISTORICAL NARRATIVE: FEATURES AND SPECIFICS OF TRANSFORMATION

Каримова Парвин Айдын гызы
ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ В ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ

Кузнєцов А. Ю., Свящук А. Л., Чмихун С. Є.
АВТЕНТИЧНІСТЬ І ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО

Лісеєнко О. В., Гюльхан Ю. Б.
НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ ПОНЯТТЯ І СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ

ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ З ЇЇ ОСОБЛИВОСТЯМИ, ЗДІБНОСТЯМИ І ВЛАСТИВОСТЯМИ

Мринська Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ МУЖНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЛОСОФІЇ В ПРОЄКЦІЇ ІНВАЛІДНОСТІ

Семенов І. С.
РОЛЬ КАТЕГОРИЧНОГО ІМПЕРАТИВУ КАНТА У ПСИХІЦІ ЛЮДИНИ

ФІЛОСОФІЯ ДУХОВНОЇ СФЕРИ АБО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Власова О. П.
ФЕНОМЕН ГЕНДЕРНОЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯХ ЧАСУ В. БРАЙСОН

Эфендиев Ф. М., Аббасова Г. Я.
ПРОЦЕССЫ ОБОБЩЕНИЯ В НАУКЕ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Козобродова Д. М.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПСИХОМІРНОСТІ

Микаилова Нармина Эльдар кызы
ЭТНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

Федорів Л. М.
ТРАНСЦЕНДЕНТНО-ІМАНЕНТНА ПРИРОДА ПІЗНАННЯ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ