Випуск № 1. 2013 р.

Завантажити номер одним файлом

Атаманюк З. М.
РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Бевзюк Н. П.
ВЧЕННЯ ПРО ПРИРЕЧЕННЯ І ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Большакова О. В.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ТА СУБ’ЄКТНОГО В ПРАВОВІЙ СВІДОМОСТІ

Борінштейн Є. Р.
ПРАВОВА СВОБОДА ЯК ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Відьменко М. О.
ДЕВІАНТНІСТЬ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Ворніков В. І.
ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ

Горенко О.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЄВИЙ УСПІХ» У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Гадомська Ю. П.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Дзюбенко М. О.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЕТИКИ

Єфіменко С.А.
БІЗНЕС ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Закревський В. Е.
НОРМАТИВНЕ: СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ТАКТИКИ

Кокорєв А.В.
ОСМИСЛЕННЯ ПРИРОДИ І СУТНОСТІ ТЕХНІКИ В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Кондрусєва В.М
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Кравченко А.А.
МОДУС «ВЧИНКУ» У ВЗАЄМОДІЇ СВОБОДИ І НЕОБХІДНОСТІ

Кримець Л.В.
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Ляшенко К.Н.
«ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ» ЛЬВА ШЕСТОВА

Міталі Л. С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕНДЕРУ В ФІЛОСОФІЇ

Михайлик О. Г.
МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ - ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Муха-Шаєк Є.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ МОЛОДДЮ

Начев А. П.
ОСОБА-РЕФЛЕКСІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Нерубасська А.О.
ФІЛОСОФСЬКА КРИТИКА ТА ЇЇ СИСТЕМНА ЕКСПЛІКАЦІЯ

Окорокова В. В
ВАГОМІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ УТОПІЇ НА ЗАСАДАХ СІНЕРГЕТИКИ

Остапенко І.Г.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Петінова О.Б
ЛЮДИНА ЕКОНОМІЧНА В СУСПІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ ОСВІТИ

Полякова В. О.
ФОТОАЛЬБОМ У СТИЛІ СКРАПБУК: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Рибка Н.М.
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Савусін М.П.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ СИСТЕМ НА БАЗІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ

Сакун Г.О.
ФІЛОСОФСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Семитоцька В.П.
АНАЛІЗ СУБ'ЄКТИВНИХ І ОБ'ЄКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСУ

Водоп’янов П.А., Сидоренко І. Н.
ФРАГМЕНТАРНА МЕРЕЖЕВА РЕАЛЬНІСТЬ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Симоненко С.П.
ФЕНОМЕН ДОЛІ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ АТРИБУТ КУЛЬТУРИ СОРОМУ: ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ЕПОС ТА ТРАГЕДІЯ

Ткаченко К. В.
ФЛУКТУАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОЯВ ДЕВІАНТНОСТІ В МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУРАХ

Ткачук Г.М.
ПРИНЦИП ТУІЗМУ У ВЧЕННІ ЛЮДВІГА ФЕЙЄРБАХА

Тодорова С. М.
«ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІВ ПЕРСОНАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ»

Устич С. І.
ГЕНЕАЛОГІЯ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УСПІЛЬСТВА

Халапсіс О.В.
ВІЙНА ЯК БІЗНЕС-ПРОЕКТ?

Хуссейн Хавкар
КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЖАМБАТТИСТО ВІКО В ЕПОХУ ПРОСВІТИ

Чернега Т. М.
ДО ПРОБЛЕМИ З’ЯСУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ДІАЛЕКТИКИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

Яковлєва О.
БАГАТОМОВНІСТЬ ЯК МОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Янушевич И.А., Потиенко А.
ЛІТЕРАТУРА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ